Coosje Buskenstraat 174, Vlissingen

€ 32.500,- p/j

Details

Overdracht

Huurprijs
€ 32.500,- p/j
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
kantoorruimte

Omschrijving

Representatieve winkel-/kantoorruimte op een strategische locatie aan de Coosje Buskenstraat 174 in het centrum van Vlissingen. Boven de winkelruimte zijn woonappartementen gerealiseerd (appartementencomplex “Duinpoort”). Direct nabij ligt het Scheldeplein met het ABC-center: Albert Heijn, Blokk... lees meer

Representatieve winkel-/kantoorruimte op een strategische locatie aan de Coosje Buskenstraat 174 in het centrum van Vlissingen. Boven de winkelruimte zijn woonappartementen gerealiseerd (appartementencomplex “Duinpoort”). Direct nabij ligt het Scheldeplein met het ABC-center: Albert Heijn, Blokker en C&A.

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
b. wonen, daaronder begrepen een huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
c. cultuur en ontspanning;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e. kantoor;
f. horeca, categorieën 1a, 1b en 1c;
g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2': tevens voor een horecabedrijf, categorie 2;
h. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens voor detailhandel;
i. bij de bestemming behorende erven, tuinen, groen, verkeer- en parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en andere voorzieningen, zoals terrassen met daarbij behorend meubilair, reclame-uitingen, kunstobjecten en straatmeubilair;
j. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

Afmetingen
De begane grond heeft een grootte van 314 m², onder te verdelen in de kantoorruimte van 245 m² met overige ruimten als toilet-, facilitaire- en techniekruimte van 60 m².

Parkeren/buitenterrein
In één van de parkeergarages bij het Scheldeplein of in de Spuistraat. Verder is in de directe omgeving ruim voldoende openbare betaalde parkeergelegenheid aanwezig.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van contracten ten behoeve van onder meer de nutsvoorzieningen.

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van 5 (vijf) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 5 (vijf) jaar, tenzij de huurder of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van 12 (twaalf) maanden. Een andere huurtermijn is bespreekbaar, e.e.a. afhankelijk van de over een te komen condities en voorwaarden.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), dan wel de meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Zekerheidsstelling
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW.

Oplevering
In overleg.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld met diverse aanpassingen aan verhuurders zijde.

Bijzonderheden
- Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.

Plattegronden

Locatie

Contact opnemen