Marie Curieweg 3A, Ritthem

€ 1.250,- p/m

Details

Overdracht

Huurprijs
€ 1.250,- p/m
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
kantoorruimte

Omschrijving

Representatieve en nette kantoorruimte (BVO 105 m²) gelegen op een modern bedrijventerrein langs de A58 en daardoor prima bereikbaar.

Indeling:
Entree, twee kantoorruimten waarvan één met balie (totaal 64 m²), pantry met keukenblok, c.v.-ruimte (te gebruiken als opslagruimte) en een toiletgr... lees meer

Representatieve en nette kantoorruimte (BVO 105 m²) gelegen op een modern bedrijventerrein langs de A58 en daardoor prima bereikbaar.

Indeling:
Entree, twee kantoorruimten waarvan één met balie (totaal 64 m²), pantry met keukenblok, c.v.-ruimte (te gebruiken als opslagruimte) en een toiletgroep (dames- en herentoilet). Voorzien van airconditioning en bekabeling.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein Souburg';
b. detailhandel in auto’s en motoren en caravans, campers en boten;
c. internetverkoop;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ : tevens voor een bedrijfswoning;
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - bouwmarkt' : tevens voor een bouwmarkt met opslag van de daarbij behorende goederen;
f. productiegebonden detailhandel, ondergeschikte kantoren en ondersteunende horeca;
g. ontsluitingswegen en parkeervoorzieningen;
h. bij de bestemming behorende erven, tuinen en groenvoorzieningen;
i. andere, bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals reclamezuilen, reclame-uitingen, laad- en losvoorzieningen, calamiteitenontsluitingsroute(s), bewegwijzering- en verwijzingsborden;
j. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen, met dien verstande, dat vuurwerkbedrijven, geluidhinderlijke inrichtingen en risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan.

Parkeren/buitenterrein
Voldoende gratis parkeergelegenheid direct voor de deur.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van contracten ten behoeve van onder meer de nutsvoorzieningen.

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van minimaal 2 (twee) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 3 (drie) jaar, tenzij de huurder of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van 12 (twaalf) maanden. Een andere huurtermijn is bespreekbaar, e.e.a. afhankelijk van de over een te komen condities en voorwaarden.
Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), dan wel de meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Zekerheidsstelling
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW.

Oplevering
In overleg.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld met diverse aanpassingen aan verhuurders zijde.

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.

Plattegronden

Video

Contact opnemen