Scherminkelstraat 28, Vlissingen

verhuurd

Details

Overdracht

Huurprijs
€ 1.295,- p/m
Status
verhuurd
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
winkelruimte

Omschrijving

Aan de rand van het kernwinkelgebied van Vlissingen gelegen kantoor-/winkelruimte.
Indeling: entree, 88 m² kantoor/winkeloppervlakte, berging, pantry en toilet. Tevens via achterom te bereiken middels een toegangsdeur en mogelijkheid voor airconditioning.

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Centr... lees meer

Aan de rand van het kernwinkelgebied van Vlissingen gelegen kantoor-/winkelruimte.
Indeling: entree, 88 m² kantoor/winkeloppervlakte, berging, pantry en toilet. Tevens via achterom te bereiken middels een toegangsdeur en mogelijkheid voor airconditioning.

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Centrum - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. publieksgerichte dienstverlening;
c. horeca, categorie 1a;
d. maatschappelijke voorzieningen en instellingen;
e. evenementen;
f. kantoor: uitsluitend op tweede bouwlaag en de daarboven gelegen bouwlagen;
g. wonen daaronder begrepen een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit: uitsluitend op de tweede bouwlaag en de daarboven gelegen bouwlagen;
h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1c': tevens voor een horecabedrijf, categorie 1c;
i. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2': tevens voor een horecabedrijf, categorie 2;
j. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, zoals deze zijn beschreven in de toelichting bij dit plan;
k. ondergeschikte kantoren en ondersteunende horeca als ondergeschikte nevenactiviteit;
l. bij de bestemming behorende erven, tuinen, groen, verkeer- en parkeervoorzieningen, laad- en los voorzieningen, magazijnen, bergruimten en andere voorzieningen, zoals terrassen met daarbij behorend meubilair, reclame-uitingen, kunstobjecten en straatmeubilair;
m. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

Afmetingen
De begane grond heeft een grootte van 107 m², onder te verdelen in de huidige kantoor/winkel van ca. 88 m² met overige ruimten als toilet, pantry en kleine bergruimte van totaal ca. 19 m².

Parkeren/buitenterrein
Voldoende (betaalde) parkeergelegenheid aan de achterzijde van het pand en in de nabije omgeving.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van contracten ten behoeve van onder meer de nutsvoorzieningen.

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van 2 (twee) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 3 (drie) jaar, tenzij de huurder of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van 12 (twaalf) maanden. Een andere huurtermijn is bespreekbaar, e.e.a. afhankelijk van de over een te komen condities en voorwaarden.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), dan wel de meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Zekerheidsstelling
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 2 maanden huur inclusief BTW.

Oplevering
In overleg, kan op korte termijn.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld met diverse aanpassingen aan verhuurders zijde.

Bijzonderheden
- Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.

Plattegronden

Contact opnemen